Novelizace OZ a ZOK

V průbehu roku 2020 došlo k novelizaci dvou základních právních předpisů dopadajících na Bytová družstva (BD) a Společenství vlastníků tzv. SVJ, a to Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích. …