Žádný ekonomický subjekt se neobejte bez kvalitně vedeného účetníctví a „bytové domy“ v tomto ohledu nejsou žádnou výjimkou. Ať už se jedná o dům, který je ve vlastnictví Bytového družstva (BD) nebo ve vlastnictví jednotlivých vlastníků, kde je založeno Společenství vlastníků tzv. SVJ, oba tyto subjekty musí ze zákona vést účetnictví a plnit další zákonem stanovené požadavky.

V případě bytových domů, resp. osob odpovědných za jejich správu, jdou ruku v ruce s účetnictvím také další činnosti související s předpisy, evidencí a vyúčtováním plateb, a také záležitosti týkající se mezd.

V tomto ohledu zajišťujeme komplexní činnosti související s vedením účetnictví, s rozpisy měsícních plateb, s vedením mzdové agendy a se mzdovým účetnictvím, ročním vyúčtováním služeb a další.

Dále řešíme celou řadu ekonomických a finančních činností, včetně zajišťování pojištení a financování prostřednictvím úvěrů poskytovaných jednotlivými bankami a snažíme se pro klienty vyjednat nejvýhodnější podmínky.

Neustále se na tomto poli zlepšujeme, pravidelně navštěvujeme odborná školení, abychom mohli našim klientům poskytovat vysoce kvalifikované a profesionální služby jak na tomto poli, tak v oblasti komplexní správy.