Správa je nedílnou součástí každého majetku a mělo by být v zájmu každého vlastníka, aby se tento majetek spravoval kvalitně a efektivně, a aby mu jeho majetek sloužil co nejdelší dobu a bez zbytečně zvýšených nákladů na provoz.

Zajišťujeme správu bytů a bytových domů a snažíme se ulehčit práci vlastníkům nemovitých věcí, správcům objektů, členům statutárních orgánů bytových družstev a společenství vlastníků.

Poskytujeme služby, dle konkrétních požadavků jednotlivých klientů, které v případě správy je možné řadit do oblastí:

Jako samostatnou oblast bychom mohli zmínít výkon funkce, kterou poskytujeme ať už v případě, že se touto činností nechce nikdo v domě zabývat, ale také v případě, kdy lidé objektivně posoudí, že takovou funkci nemůže vykonávat kdokoli a je lepší tuto záležitost svěřit do rukou zkušenějších.

Mezi naše klienty patří Bytová družstva (BD) a Společenství vlastníků tzv. SVJ z Kopřivnice, Příbora a Nového Jičína.
Jsme připraveni pomoci dalším klientům s jejich požadavky i z jiných obcí.