Dalšími důležitými činnostmi, jež musí bytové domy, resp. Bytová družstva (BD) a Společenství vlastníků tzv. SVJ vykonávat, je správa majetku.

Ať už se jedná o zajištění provozních, technických nebo administrativních záležitostí, je potřeba mít stále na paměti, že v případě bytových domů si osoby, jež zajišťují jejich správu, nehrají pouze na svém vlastním písečku, ale na jejich rozhodnutích, doporučeních a nakonec i samotných krocích závisí osudy dalších lidí a rodin.

V tomto ohledu poskytujeme profesionální služby, jež vycházejí jak ze vzdělání v tomto oboru, tak následně ze zkušeností a vše je podepřeno prověřováním každého kroku, aby byl v souladu s právními předpisy i s dobrými mravy a požadavky uživatel domů.

Kromě běžných činností zajišťujeme také výměnu vodoměrů včetně jejich následného dálkového odečtu, instalatérské, elektroinstalační a další práce podle aktuální potřeby našich klientů.

Komplexní správa kromě uvedených činností zahrnuje také vedení účetnictví.