Novelizace OZ a ZOK

V průbehu roku 2020 došlo k novelizaci dvou základních právních předpisů dopadajících na Bytová družstva (BD) a Společenství vlastníků tzv. SVJ, a to Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích.

Díky těmto novelám budou některé z uvedených subjektů nuceny aktualizovat své stanovy z důvodu platnosti nových ustanovení, jež některá nabyla účinnosti ještě v roce 2020 a některá od 1. ledna 2021.

Doporučujeme tuto záležitost nepodceňovat, protože díky těmto novelám se zásadně mění postup při řešení určitých záležitostí některými BD a SVJ.

Pro bližší informace nás kontaktujte, rádi vám pomůžeme i v těchto záležitostech.