Českomoravská správa nemovitostí - cmsn.cz
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Služby

Poskytované služby

■ zajištění dodávek médií a služeb včetně možnosti zajištění úklidu společných prostor,
■ zajištění odečtu bytových měřidel,
■ zajištění dodávek vody, plynu, el. energie, odvozu odpadků,
■ zajištění nepřetržité havarijní služby,
■ zajištění revizí, běžné údržby a oprav domu,
■ vedení předpisů nájemného či plateb do "fondu oprav" a záloh za služby spojené s užíváním bytových a nebytových jednotek,
■ sledování platební morálky nájemníků, družstevníků či vlastníků,
■ upomínání dlužníků a poskytování podkladů v souvislosti s právními spory,
■ provedení ročního vyúčtování záloh za služby proti skutečným nákladům,
■ provádění pasivního platebního styku formou elektronického bankovnictví,
■ vedení účetnictví, včetně roční účetní závěrky pod dohledem daňového poradce a zpracování daňových přiznání a hlášení,
■ zpracování podkladů pro výroční členskou schůzi či shromáždění vlastníků jednotek,
■ pasportizace bytů, domů a smluvních dokumentů.


Ekonomické a účetní služby

■ vedení účetnictví družstva či společenství vlastníků a jeho analytické členění dle vašich potřeb,
■ výpočty, roční vyúčtování a zpracování měsíčních předpisů nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu,
■ měsíční informace o vašem hospodaření, přehledy plateb a neplatičů,
■ pomoc při výběru nejvhodnějšího pojištění,
■ zpracování účetní roční závěrky a daňového přiznání (zákonné pojištění odpovědnosti) pod dohledem daňového poradce,
■ zastupování na finančním úřadě a před ostatními institucemi,
■ vedení evidence nákladů a příjmů.


Provoz a správa domu

■ vedení evidence členů družstva, členů společenství vlastníků, ostatních uživatelů bytů či nebytových prostor,
■ zpracování administrativní agendy při uzavírání nájemních smluv pro byty a nebytové prostory,
■ pomoc s odstraněním havarijních závad,
■ pomoc s technickou údržbou domů a drobnými opravami,
■ sledování termínů pravidelných předepsaných revizí a vyřizování objednávek dle instrukcí vlastníka,
■ zajišťování realizace větších oprav včetně výběrových řízení na vhodného dodavatele,
■ pasportizace bytů a domů.


Právní služby

■ vymáhání pohledávek,
■ sledování legislativních změn a jejich zavádění do praxe,
■ zastupování při právních sporech.


Doplňkové služby

■ pomoc při založení družstva nebo společenství vlastníků jednotek,
■ zpracování návrhu stanov bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek,
■ zpracování prohlášení vlastníka budovy,
■ zrušení podílového spoluvlastnictví budovy,
■ vedení a řízení členských schůzí družstva, shromáždění vlastníků, včetně přípravy a kompletace podkladů,
■ příprava podkladů pro schvalování hospodářského výsledku jako podkladu pro členy družstva, vlastníky,
■ speciální a daňové služby,
■ veškeré poradenství v oblasti financování oprav s využitím všech státních programů spojených s regenerací panelových domů – pakliže jsou vyhlášené programy podpory,
■ veškeré poradenství v oblasti nové bytové výstavby, nástaveb a vestaveb do již stávajících bytových objektů včetně zajišťování jejich financování,
■ skladování dokladů,
■ další služby dle Vašich požadavků a našich možností na základě smlouvy.