Českomoravská správa nemovitostí - cmsn.cz
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Stanovy
StanovyDnem 1.1.2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích, které obsahují velké množství změn. Mezi nejdůležitější změny, na které je třeba dát si pozor, patří skutečnost, že podle přechodných ustanovení Zákona o obchodních korporacích se ve stanovách všech družstev ruší všechna ustanovení, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních společnostech a družstvech.

Družstva jsou tak do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích, tedy do 30.6.2014, povinna přizpůsobit své stanovy tak, aby taková ustanovení, která odporují závazným ustanovením zákona, odpovídala nové právní úpravě a do uvedeného data nové stanovy doručit do sbírky listin.

Ustanovení stanov, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními Zákona o obchodních korporacích nejenže nejsou podle ustanovení § 777 odst. 1 tohoto zákona již od 1. 1. 2014 účinná, ale jejich neodstranění v šestiměsíční lhůtě může mít za následek udělení sankcí a může dojít až ke zrušení a likvidaci družstva.

Včasné splnění požadavků zákona komplikuje hned několik problémů, se kterými je nutné se vypořádat. Jednou z podmínek, která se musí splnit, je stoprocentní účast všech členů bytového družstva při schvalování stanov, což je třeba splnit včetně obou manželů i v případě společného členství. Další problém, se kterým se můžete setkat, je nedostatek notářů, kteří jsou schopni najít včasný termín pro sepsání notářského zápisu v souvislosti se změnou stanov.

Především laxnější, ale i menší bytová družstva spoléhají na slibovanou novelu, která by měla přijít zhruba začátkem roku 2015. Právníci však tento přístup žádnému bytovému družstvu nedoporučují a radí urychleně jednat. Obecně se předpokládá, že ani chystaná novela neupustí od změny stanov. Do doby přijetí novely platí stávající právní úprava a ta je celkem neúprosná.

Některá bytová družstva se rozhodla jít cestou oslovení notářů či právníků na vlastní pěst v domnění, že na změnách, které ukládá zákon, nějakým způsobem ušetří a že veškeré změny zvládnou provést sami. V mnoha případech se však toto rozhodnutí nevyplácí. Oslovený notář či právník samozřejmě provede svou práci, tak jak se od něj očekává, neprovede však žádné další související úkony a nedohlédne na všechny kroky, které jsou potřeba. Právník či notář obvykle provede pouze daný úkon, který mu pro vypracování zadáte, toto se však nemusí vyplatit. Mnohdy se některé kroky opomenou a bytová družstva pak musí vynaložit více nákladů, než kdyby se se změnou stanov obrátili raději ihned na správcovskou společnost, která může zbytečným navýšením nákladů předejít a nakonec se spolupráce s takovou společností finančně vyplatí.

Při zjištění zmíněných problémů se snažíme takovým bytovým družstvům pomoci, ať už s co nejrychlejším zajištěním notáře či s problémem zajištění stoprocentní účasti všech členů bytového družstva při schvalování stanov, především však pomáháme předcházet vysokým nákladům na změnu stanov dle platné legislativy.