Českomoravská správa nemovitostí - cmsn.cz
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoníkDnem 1.1.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který se dotýká mimo jiné také vlastníků a spoluvlastníků nemovitostí.

Účelem a smyslem nového občanského zákoníku (NOZ) je, až na některé výjimky, upravit veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu. V novém zákoníku je důraz kladen na naše demokratické právní tradice, ale i na principy a standardy soukromého práva v Evropě. Tento vládní návrh sledoval modernizační revizi rakouského Obecného zákoníku občanského z r. 1811 v konfrontaci s novějšími evropskými zákoníky, především pak německým a švýcarským. Nový občanský zákoník však hledal inspiraci také v současných zahraničních úpravách, především v zákoníku německém, švýcarském, rakouském, nizozemském či italském.

Nový občanský zákoník zahrnuje 3 081 paragrafů. Přejímá řadu pravidel upravených v jiných zákonech, které zrušuje. Celkem se jedná o více než 100 právních předpisů, např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů nebo zákon o sdružování občanů. Nový občanský zákoník se vrací ke správné systematice, odstraňuje problematická místa současné úpravy a také doplňuje některé užitečné a praktické instituty.

Začlenění instituce správy cizího majetku do občanského zákoníku

Zcela nový institut v občanském zákoníku představuje správa cizího majetku.

Vymezení správy cizího majetku je provedeno v ustanovení § 1400 občanského zákoníku, podle kterého: „Každý, komu je svěřena správa majetku, který mu nepatří, ve prospěch někoho jiného (beneficienta), je správcem cizího majetku. Má se za to, že správce právně jedná jako zástupce vlastníka.”

Nový občanský zákoník rozlišuje dvojí správu cizího majetku, prostou a plnou. Při prosté správě ten, „kdo vykonává prostou správu cizího majetku, činí vše, co je nutné k jeho zachování. Správce uplatňuje při prosté správě všechna práva týkající se spravovaného majetku a řádně s ním hospodaří. Správce nesmí bez souhlasu beneficienta změnit účel spravovaného majetku.” Při plné správě pak ten, “komu je svěřena plná správa cizího majetku, dbá o jeho rozmnožení a uplatnění v zájmu beneficienta. Správce může se spravovaným majetkem činit cokoli, co je nutné a užitečné.”

Nový občanský zákoník také podrobně upravuje pravidla správy, zejména pak povinnosti správce vůči beneficientovi a povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám. Řeší se zde rovněž problematika společné správy, situace, kdy existuje pluralita správců, skončení správy či jejího vyúčtování.